Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα www.spentzosmeat.gr, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ιδιωτική ζωή των χρηστών και έχει συμμορφωθεί πλήρως με το εφαρμοστέο δίκαιο, (ΕΕ) 2016/679 και Ν. 4624/2019.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους, μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε σε προστατευμένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https:// και από το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητής σας.

Οι παρακάτω όροι της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της www.spentzosmeat.gr τόσο από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη των διαδικτυακών μας υπηρεσιών. Η χρήση της ιστοσελίδας μας και η εγγραφή στις υπηρεσίες μας, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και η αποδοχή της συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά σε αυτήν. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την www.spentzosmeat.gr και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τη www.spentzosmeat.gr. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail μας στο info@spentzosmeat.gr.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα και τις διαδικτυακές υπηρεσίες της www.spentzosmeat.gr και καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών – μελών που συλλέγονται από αυτήν κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η Πολιτική αυτή καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών από τη www.spentzosmeat.gr. Εάν ο επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να ακολουθήσει τη Διαδικασία Εξαίρεσης όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.

Η παρούσα Πολιτική δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών – μελών της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της www.spentzosmeat.gr. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, η www.spentzosmeat.gr ωστόσο δε φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επεξηγεί ποιες πληροφορίες – προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή πραγματοποιείτε αγορές σε αυτήν και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών. Η www.spentzosmeat.gr αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες – χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Ως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα νοούνται όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Επεξεργασία είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διάδοση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρία μας, η οποία εδρεύει στη Νίκαια Αττικής, επί της οδού Π. Τσαλδάρη αρ. 62.

Ποιες Πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς από τις ακόλουθες ενέργειες:
A. Πλοήγηση στην Ιστοσελίδα
Β. Δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα
Γ. Παραγγελίες προϊόντων online
Δ. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ε. Διασύνδεση με άλλους ιστότοπους
ΣΤ. Επικοινωνία μαζί μας – Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Ζ. Δεδομένα που συλλέγονται από cookies όπως καθορίζονται στην Πολιτική για τα Cookies
Η. Επεξεργασία Δεδομένων για Διαφημιστικούς σκοπούς

Από τις ως άνω ενέργειες συλλέγονται τα συνήθη και αναγκαία προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του Ιστότοπου, τα οποία μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

Σκοπός και τρόπος συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης – μέλος οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, του Ν. 4624/2019 και των σχετικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του νόμου 3471/2006 και της ePrivacy directive (2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC) όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με τη συγκατάθεσή σας, η www.spentzosmeat.gr μπορεί να επεξεργαστεί τα συνήθη Προσωπικά Δεδομένα σας, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες, να διαχειρίζεται τα αιτήματα και τις αναφορές που λαμβάνει μέσω του Ιστότοπου και να διαχειρίζεται την εγγραφή σας σε οποιεσδήποτε περιοχές και πρωτοβουλίες περιορισμένης πρόσβασης ενδέχεται να υπάρχουν στον Ιστότοπο. Η www.spentzosmeat.gr μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από Νόμους, Κανονισμούς και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομική βάση για την επεξεργασία για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η ομαλή εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με την νομοθεσία και η εξυπηρέτησή σας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει:

• Την ενημέρωση σας για προσφορές, νέα προϊόντα, υπηρεσίες των καταστημάτων μας.
• Να εξυπηρετούμε παράπονα και αιτήσεις
• Nα απαντάμε στα ερωτήματά σας και να επικοινωνούμε για τις υπηρεσίες μας.
• Να προστατεύουμε τη λειτουργία της Εταιρίας μας, του απορρήτου, της ασφαλείας σας και να επιδιώκουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Όλα τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας αυτόματα και ηλεκτρονικά εργαλεία που είναι κατάλληλα για την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Απαραίτητη επεξεργασία και προαιρετική επεξεργασία

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρώνονται σε αυτόν τον Ιστότοπο απαιτούν την παροχή εκ μέρους σας των Προσωπικών Δεδομένων που είναι απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία των μηνυμάτων και των αιτημάτων σας. Τα Δεδομένα αυτά σημειώνονται με αστερίσκο [*]. Εάν δεν επιθυμείτε να τα παράσχετε, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα μηνύματα / αιτήματά σας.
Αντίθετα, ορισμένα πεδία ενδέχεται να παρέχουν τη δυνατότητα παροχής Προσωπικών Δεδομένων που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία των αιτημάτων σας: η παροχή τέτοιων δεδομένων είναι προαιρετική και η μη υποβολή τους δεν έχει καμία συνέπεια για την εξυπηρέτηση και ολοκλήρωση των υπηρεσιών σας.

Α. Πλοήγηση στην Ιστοσελίδα

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, πέραν των όσων συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα.

Εάν επισκεφτείτε απλώς τον Ιστότοπο, χωρίς να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες, η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον Ιστότοπο για τη λειτουργία των υπολογιστών στους οποίους λειτουργεί ο Ιστότοπος και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει διευθύνσεις IP ή τομείς ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την επίσκεψη στον Ιστότοπο, συλλέγει αυτόματα τον τύπο της κινητής συσκευής, το μοναδικό ID της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τα προγράμματα περιήγησης και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον Ιστότοπο.

Η www.spentzosmeat.gr συλλέγει αυτά και άλλα δεδομένα (όπως για παράδειγμα τον αριθμό των επισκέψεων και τον χρόνο που αφιερώνεται στον Ιστότοπο) μόνο για στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη μορφή, προκειμένου να παρακολουθεί τη λειτουργία του Ιστότοπου και να βελτιώνει την απόδοσή του. Τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται για να συνδεθούν με άλλες πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες ή για την ταυτοποίηση των χρηστών.

Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες, από τη φύση τους, μπορούν να επιτρέψουν στην www.spentzosmeat.gr να εντοπίσει τους χρήστες μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχονται από τρίτους. Τα δεδομένα περιήγησης συνήθως διαγράφονται μετά από την επεξεργασία τους σε ανώνυμη μορφή, αλλά ενδέχεται να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από την www.spentzosmeat.gr για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών οποιωνδήποτε αδικημάτων υπολογιστών που διαπράττονται σε βάρος ή μέσω του Ιστότοπου. Με την επιφύλαξη αυτής της δυνατότητας και των διατάξεων της Πολιτικής για τα Cookies, τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με τον νόμο.

Β. Δημιουργία Λογαριασμού στην Ιστοσελίδα

Η διαδικασία Εγγραφής στην Ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών μας απαιτεί την παροχή ενός ελάχιστου όγκου προσωπικών δεδομένων. Για τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα μας, ο επισκέπτης πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμο του, ένα email και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να αγοράσει κάποιο προϊόν ή/και γίνει μέλος της Ιστοσελίδας μας προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της, συλλέγονται τα εξής Προσωπικά Δεδομένα: ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας. Η www.spentzosmeat.gr έχει την δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας. Μετά την εγγραφή, τα παραπάνω στοιχεία λογαριασμού είναι δυνατό να προβάλλονται / τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση από τον ίδιο τον χρήστη – μέλος με χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης ή κατόπιν επικοινωνίας σχετικού αιτήματος προς την www.spentzosmeat.gr.

Η Ιστοσελίδα μας συλλέγει τις παρεχόμενες από εσάς ως άνω πληροφορίες στο στάδιο της εγγραφής σε αυτήν. Η Εγγραφή στο www.spentzosmeat.gr είναι προαιρετική.

Γ. Παραγγελίες και Αγορές Προϊόντων on line
Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να παραγγείλετε τα προϊόντα σας ηλεκτρονικά καθώς και να προβείτε σε αγορά αυτών με τον ίδιο τρόπο και να τα παραλάβετε από τα καταστήματα εξυπηρέτησης ή με delivery. Γι αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες, τις οποίες μας δίνετε για να εκτελέσουμε και να ολοκληρώσουμε την πώληση των προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας. Για την διεκπεραίωση μιας on line αγοράς προϊόντος, ο χρήστης της Ιστοσελίδας καλείται να δηλώσει ένα e-mail, το ονοματεπώνυμό του, την διεύθυνση καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι του ίδιου του χρήστη. Επίσης, ο χρήστης μπορεί προαιρετικά να δηλώσει και επιπλέον ειδικά σχόλια που αφορούν τα προϊόντα που πρόκειται να λάβει. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τα τυχόν ειδικά σχόλια μεταβιβάζονται αυτόματα στην www.spentzosmeat.gr και μόνο σε αυτήν, καθώς είναι απαραίτητα για τη βέλτιστη παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας μας, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή σας όπως το συνθηματικό που έχετε χρησιμοποιήσει για την εγγραφή σας και το ιστορικό αγορών σας. Η www.spentzosmeat.gr δεσμεύεται νομικά ότι θα χειρίζεται τα στοιχεία αυτά ως εμπιστευτικά, ότι θα τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση της παροχής των Υπηρεσιών που της ανατίθενται και ότι θα τα διατηρεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ , καθώς η συλλογή των πληροφοριών γίνεται για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.

Η www.spentzosmeat.gr ΔΕΝ αποθηκεύει δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών – χρεωστικών καρτών καρτών.

Φορολογικά στοιχεία και παραστατικά θα διατηρούνται από την εταιρεία μας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών, για λόγους φορολογικού ελέγχου.
Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη, μόνο για την παροχή σε εσάς των παραπάνω υπηρεσιών. Ειδικότερα:

Για την πραγματοποίηση των αγορών σας πληρώνετε τοις μετρητοίς ή με πιστωτική – χρεωστική κάρτα στα καταστήματα εξυπηρέτησης με την παραλαβή των παραγγελθέντων προϊόντων ή με πιστωτική – χρεωστική κάρτα διαδικτυακά, καθώς και με POS εφόσον η παράδοση πραγματοποιείται με delivery. Η ιστοσελίδα μας ΔΕΝ αποθηκεύει δεδομένα πιστωτικών – χρεωστικών καρτών, τα οποία δίνετε τηλεφωνικά ή πληκτρολογείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Εάν η συναλλαγή γίνεται μέσω του ιστότοπου, πριν την έγκριση οποιασδήποτε συναλλαγής, συνδέεστε απευθείας με υπερσύνδεσμο με άλλη ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί μια διαδικτυακή τεχνολογία εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών υπό την ευθύνη της Τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι η ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί, για κανένα λόγο, οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας έχετε δώσει ή πληκτρολογήσει ηλεκτρονικά.

Για την αποστολή των προϊόντων εκτός από την παραλαβή από εσάς από τα καταστήματα εξυπηρέτησης, διαθέτουμε και δική μας υπηρεσία Delivery, την οποία μπορείτε να επιλέξετε και να πληρώσετε με μετρητά ή μέσω πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

Δ. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Μέσω της Ιστοσελίδας μας, ο χρήστης – μέλος δύναται να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook. Σε κάθε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής, λαμβάνει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με τις εν λόγω ιστοσελίδες και οι πληροφορίες που μοιράζεται θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Ο επισκέπτης – χρήστης καλείται να τροποποιεί τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού του στις ιστοσελίδες αυτές απευθείας. Η www.spentzosmeat.gr δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των εν λόγω τρίτων.

Η www.spentzosmeat.gr ενδέχεται να συλλέξει ή/και να μεταβιβάσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.
Β. Ενδέχεται να συνεργαστούμε με εταίρους που χρησιμοποιούν SDK για κινητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένου του OneSignal Messaging SDK, για τη παθητική συλλογή πληροφοριών, το οποίο σε γενικές γραμμές μας βοηθά στην αποστολή εξατομικευμένων ειδοποιήσεων/ μηνυμάτων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου. Ανάλογα με τις άδειες που χορηγούνται σε αυτή την εφαρμογή, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης e-mail σας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την ακριβή θέση ή πληροφορίες WiFi, εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί, και μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών/ λογαριασμών χρηστών (π.χ. Android Advertising ID).
Διαδικασία εξαίρεσης:

  1. Εξαίρεση από Ειδοποιήσεις OneSignal Push Notifications. Μπορείτε, στις περισσότερες περιπτώσεις να εξαιρεθείτε από τη λήψη των ειδοποιήσεων/ μηνυμάτων μεταβαίνοντας στις “Ρυθμίσεις” της συσκευής σας και εντοπίζοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις (ενδέχεται κάτω από τον τίτλο “Ειδοποιήσεις”), και στη συνέχεια αλλάζοντας αυτές τις ρυθμίσεις για ορισμένες ή όλες τις εφαρμογές στη συσκευή σας. (Διαφορετικές διαμορφώσεις της συσκευής, ή ενημερώσεις στις συσκευές, μπορεί να επηρεάσουν ή να αλλάξουν το πώς λειτουργούν αυτές οι ρυθμίσεις.)
  2. Εξαίρεση από Διαφημίσεις με Βάση Ενδιαφέροντα σε κινητές Συσκευές Μπορείτε να εξαιρεθείτε από στοχευμένες διαφημίσεις οι οποίες χρησιμοποιούν μοναδικά αναγνωριστικά κινητών συσκευών με σκοπό την προβολή διαφημίσεων με βάσει τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις αυτές με το άνοιγμα της εφαρμογής «Ρυθμίσεις Google» στη συσκευή σας, επιλέγοντας «Διαφημίσεις», και στη συνέχεια, επιλέγοντας την επιλογή να εξαιρεθείτε από τις «Διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος». (Διαφορετικές διαμορφώσεις της συσκευής, ή ενημερώσεις στις συσκευές, μπορεί να επηρεάσουν ή να αλλάξουν το πώς λειτουργούν αυτές οι ρυθμίσεις.)

Ε. Διασύνδεση με άλλους ιστότοπους

Αυτή η Πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο που ορίζεται παραπάνω. Παρόλο που ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους (γνωστοί ως ιστότοποι τρίτων), σας ενημερώνουμε ότι η www.spentzosmeat.gr δεν έχει πρόσβαση ούτε χρησιμοποιεί συστήματα παρακολούθησης των cookies, ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης των χρηστών που ενδέχεται να είναι ενεργείς στους ιστότοπους τρίτων μερών, το περιεχόμενο και το υλικό που δημοσιεύονται σε αυτούς ή στις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, η www.spentzosmeat.gr αρνείται ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη για τέτοια θέματα. Επομένως, θα πρέπει να επαληθεύετε τις πολιτικές απορρήτου τέτοιων ιστότοπων τρίτων μερών και να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΣΤ. Επικοινωνία μαζί μας – Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Ο χρήστης – μέλος μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο και αναφέροντας το αίτημά του. Μπορεί επίσης να στείλει e-mail ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το κατάστημα εξυπηρέτησής του δίνοντας την παραγγελία των προϊόντων που επιθυμεί και τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, και κατόπιν να ενημερώνεται για το κόστος αυτής. Με την παραλαβή των προϊόντων, δια ζώσης ή μέσω delivery, θα αποστέλλονται και τα σχετικά παραστατικά (Τιμολόγιο ή Απόδειξη παροχής υπηρεσιών).

Στην ιστοσελίδα μας παρέχονται, ηλεκτρονικές υπηρεσίες με δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας. Εχουμε επιλέξει τους πιο ασφαλείς διαδικτυακούς τρόπους πληρωμής. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα μας δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να κάνει χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του μέσω της ειδικής πλατφόρμας συναλλαγών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Σε αυτή την περίπτωση ο χρήσης είναι υποχρεωμένος προκειμένου να προβεί στην ολοκλήρωση της συναλλαγής να εισέλθει σε περβάλλον πληρωμών με απροσπέλαστα συστήματα ασφαλείας της τράπεζας. Η συναλλαγή και η χρέωση ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ούτε της ιστοσελίδας μας, ούτε του SERVER στον οποίο φιλοξενείται η ιστοσελίδα αλλά από αποκλειστικό περιβάλλον της Συνεργαζόμενης ΤΡΑΠΕΖΑΣ που είναι αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πληρωμών. Έτσι, οποιαδήποτε στοιχεία δηλώσετε στην ηλεκτρονική εφαρμογή τόσο της τράπεζας σας (WEB – Banking ) όσο και της κάρτας σας δε γίνονται γνωστά στην ιστοσελίδα μας. Το απόρρητο των συναλλαγών αυτών διατηρείται από τα ιδρύματα πληρωμών και συγκεκριμένα από την τράπεζά σας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες πληρωμών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ζ. Δεδομένα που συλλέγονται από cookies όπως καθορίζονται στην Πολιτική για τα Cookies

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη – χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη – χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, αφού οι υπηρεσίες αυτές είναι συνδεδεμένες με cookies.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ρυθμίσετε το browser σας για να μην αποδέχεται τη χρήση cookies Πιέστε εδώ για να σας δοθούν πληροφορίες.

Η. Επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς

Google Αnalytics

Η ιστοσελίδα μας www.spentzosmeat.gr χρησιμοποιεί την Google Analytics, υπηρεσία τρίτου, για να συλλέξει αρχεία καταγραφής (log files) και λεπτομέρειες σχετικά με την περιήγησή σας στη σελίδα μας.

Τα στοιχεία αυτά που αποστέλλονται είναι:

• η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα,
• η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
• το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
• η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),
• ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider) στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας και αποθηκεύονται σε ένα αρχείο καταγραφής (log file).
• το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής σας, εάν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μέσω φορητής συσκευής
• το είδος της φορητής συσκευής και τις ρυθμίσεις της
• τους σειριακούς αριθμούς που αντιστοιχούν στη συσκευή σας και στα μέρη αυτής
• τον ανακατευθύνοντα ιστότοπο (ο δικτυακός τόπος που σας οδήγησε στο δικό μας)
• ενέργειες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, όπως ενότητες που επισκέπτεσθε σε αυτή

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της φορητής συσκευής σας με χρήση γεωγραφικού εντοπισμού και τεχνολογιών όπως το GPS (παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού), το Wi-Fi (ασύρματο τοπικό δίκτυο), το Bluetooth ή η εγγύτητα σε τοποθεσία κυψέλης (cell tower proximity). H πλειονότητα των φορητών συσκευών και των φυλλομετρητών (browser), σας παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την άδεια που μας παραχωρήσατε για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών, με χρήση των ρυθμίσεων της συσκευής ή του φυλλομετρητή σας. Εάν έχετε ερωτήσεις για τον τρόπο που μπορείτε εμποδίσετε τη συλλογή πληροφοριών για την ακριβή σας θέση, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο τεχνικής υποστήριξης της φορητής συσκευής σας, τον κατασκευαστή της συσκευής σας ή τον πάροχο λογισμικού σας ή του φυλλομετρητή (browser). Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες επεξεργάζονται κατά τρόπο που δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση (είναι ανωνυμοποιημένες).

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 50 μηνών για λόγους μάρκετινγκ και στατιστικής και μετά διαγράφονται αυτόματα. Μόλις σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα γεωεντοπισμού διαγράφονται.

Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα και για πόσο καιρό

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του κανονισμού GDPR, οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί η www.spentzosmeat.gr δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

Πώς εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ποιότητα των προσωπικών σας δεδομένων

Η www.spentzosmeat.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί ασφαλείας που προβλέπονται από τον νόμο για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή παράτυπης χρήσης δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα, με ιδιαίτερη αλλά όχι αποκλειστική αναφορά στα άρθρα 25-32 του GDPR. Η www.spentzosmeat.gr χρησιμοποιεί πολλούς τύπους προηγμένων τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Τα Προσωπικά Δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση. Ο χρήστης μπορεί να βοηθήσει την www.spentzosmeat.gr να ενημερώσει και να διορθώσει τα Προσωπικά του Δεδομένα, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε αλλαγή.

Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Τα άτομα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα των χρηστών και ονομάζονται Αποδέκτες. Αποδέκτες των Δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

• Η Εταιρία μας και το υπαλληλικό προσωπικό της στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους.
• Οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών μας.
• Οι συνεργάτες υποστήριξης του λογισμικού και του εξοπλισμού του Δικτύου μας.

Τα Δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε τρίτες χώρες: i) σε θεσμικά όργανα, αρχές, δημόσιους φορείς για θεσμικούς σκοπούς· ii) σε επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους – είτε εργάζονται ατομικά είτε συλλογικά – και άλλα τρίτα μέρη και παρόχους που παρέχουν στην Εταιρεία εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ιστότοπου (π.χ. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και Cloud Computing) για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και για την υποστήριξη της Εταιρείας στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε· iii) σε τρίτα μέρη σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών, μεταβιβάσεων επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων τους, ελέγχων ή άλλων έκτακτων πράξεων. Οι αναφερόμενοι παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Τα Δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν στους άλλους νόμιμους παραλήπτες που προσδιορίζονται κατά καιρούς από τους ισχύοντες νόμους. Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα Δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και δεν θα διαδίδονται. Τα μέρη που λαμβάνουν τα Δεδομένα εκτελούν επεξεργασία ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων, Εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με την περίπτωση, για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ, ακόμη και σε χώρες των οποίων οι νόμοι δεν εγγυώνται το ίδιο επίπεδο προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων με αυτό που παρέχει το δίκαιο της ΕΕ, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει ότι η μεταφορά θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις μεθόδους που επιτρέπονται από τον GDPR, όπως για παράδειγμα με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέγοντας μέρη που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (π.χ. ΕΕ-ΗΠΑ Privacy Shield) ή που υλοποιούνται σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τα δικαιώματά σας

Ο χρήστης – μέλος μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση με την www.spentzosmeat.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικού του λογαριασμού, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του καθώς και την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, η www.spentzosmeat.gr ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη – μέλος να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του. Επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής ως μέλη και συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Ο κάτοχος λογαριασμού στην Ιστοσελίδα (μέλος) είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στην www.spentzosmeat.gr οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Η www.spentzosmeat.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης – μέλος παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στη συλλογή δεδομένων που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@spentzosmeat.gr ή και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα της εταιρίας μας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της μέχρι εκείνου του σημείου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από www.spentzosmeat.gr.

Η συλλογή δεδομένων από την Εφαρμογή μπορεί να τερματιστεί με την διαγραφή λογαριασμού του χρήστη από την Ιστοσελίδας μας.

Επιπλέον, ο χρήστης δύναται να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων από cookies τρίτων μέσα από την υπηρεσία Network Advertising Initiative και από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google’s Ads Settings.

Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spentzosmeat.gr.

Δυνατότητα Τροποποίηση

Η www.spentzosmeat.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών – μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους σε εμφανές σημείο στην Ιστοσελίδα μας. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση στην Πολιτική αυτή θεωρείται ότι τυγχάνει αποδοχής εκ μέρους του χρήστη – μέλους με την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα προστατευμένα δικαιώματά του όπως αυτά ορίζονται από το ισχύον κοινοτικό και εθνικό νομοθετικό καθεστώς για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο της παρούσας Πολιτικής της Ιστοσελίδας μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Οι μεταφράσεις αποτελούν διευκόλυνση και δεν απορρέουν δικαιώματα από τα κείμενά τους. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία της Πολιτικής ή διαφοράς μεταξύ της ελληνικής εκδοχής τους και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής τους, οι ελληνικές εκδοχές των κειμένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ισχύουν, υπερισχύουν και είναι οριστικές. Η ελληνική εκδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου διατίθεται στην Ιστοσελίδα (απαιτείται επιλογή της ελληνικής γλώσσας) ή μπορεί να αποσταλούν μετά από γραπτό αίτημα..

Κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια έχουμε τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή οπότε παρακαλούμε να την ελέγχετε περιοδικά. Οι αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική Απορρήτου θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ​

Συμφωνώ με την Πολιτική απορρήτου